STEUN EEN KINDERFONDS

Ga naar Jantje Beton
Ga naar KiKa

Op TOOLSzone treft u meer dan 100 gratis oefeningen, praktijkboeken, vragenlijsten, checklisten en (reken)modellen aan op het gebied van arbo, coaching, personeelsmanagement, leiderschap, team- en zelfontwikkeling. Leveren de tools u iets op? In tijd, in geld of in (zelf)inzicht? Doneer de waarde dan aan een kinderfonds en u krijgt toegang tot nog meer gratis tools!

Nationaal Fonds Kinderhulp streeft naar een gelukkig leven voor alle kinderen in Nederland. Helaas maken armoede en ernstige problemen thuis dit voor veel kinderen onmogelijk. Kinderhulp geeft hulp aan kinderen die het nodig hebben.

Jantje Beton ondersteunt kinderen in Nederland om hun buurt leuker te maken omdat vrij buiten spelen essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Juist in een tijd waarin 80 procent van de kinderen onvoldoende beweegt, kan buiten spelen niet genoeg gestimuleerd worden.

KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan zeven kinderkankercentra in Nederland om onderzoek te financieren waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker.

Indien u een donatie wilt doen, klik dan op een van de drie genoemde kinderfondsen hierboven. Heeft u een donatie gedaan? Stuur dan een e-mail naar info@teamingnet.nl en u krijgt toegang tot nog meer gratis tools:

  • Coachpraktijk is hét coachée volgsysteem voor het plannen, uitvoeren, bewaken en verantwoorden van alle activiteiten die u als coach verricht!
  • Competentie Kompas beschrijft 33 competenties en met deze tool kunt u een competentieset vrij eenvoudig samenstellen.
  • Praktijkboek Weerstand is deel 11 uit de e-book serie Excellente Teamleidervaardigheden en gaat over veranderingen en hoe u hier mee om kunt gaan.
  • Checklist Fraude geeft u handvatten hoe u onder meer verzuim- en declaratiefraude, verduistering en lekken van gegevens kunt tegengaan.
  • IRIS persoonlijkheid vragenlijst brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie van individuen en teams in beeld.
  • Praktijkboek Ontslag geeft alle informatie en formulieren aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid.
  • Zelfdiagnose Stresskans meet de kans op stress en hierna weet u hoe u de kans op stress kunt verminderen!
  • Checklist Telaatkomersgesprek geeft alle ins en outs van een telaatkomersgesprek.
  • Praktijkboek WIA (79 pag.) behandeld alles over arbeidsongeschiktheid en geeft berekeningen van o.m. arbeidsverleden en de referte- en inkomenseis.